Lake & Farm House Trip Kabul

Tuesday, January 10, 2012

Lake & Farm House Trip Kabul 

Back to Photo Gallery

 • Qazi Salahuddin Junejo Membership No.
  PAJCCI-PK0389
  Name
  Qazi Salahuddin Junejo
  Designation
  Partner
  Organization
  N.M.J INTERNATIONAL

 • Samiullah HiraniMembership No.
  PAJCCI-PK0100
  Name
  Samiullah Hirani
  Designation
  Director
  Organization
  TML PVT. LTD.

 • Qazi Zahid HussainMembership No.
  PAJCCI-PK0114
  Name
  Qazi Zahid Hussain
  Designation
  Partner
  Organization
  ADNAN & CO.

 • Haji Muhammad NaeemMembership No.
  PAJCCI-PK0234
  Name
  Haji Muhammad Naeem
  Designation

  Organization
  HAJI NAEEM AND COMPANY