راتلونکې
نومبر
7
د پاکستان - افغانستان ګډه خونه په څلورمه ناسته کې چې په کابل کې تر سره شوه وستايل شوه.

ادامه مطلب

نومبر
7
د پاکستان – افغانستان ګډه سوداګريزه خونه د اقتصادي راکړې ورکړې او معاملاتو واټ:

ادامه مطلب

نومبر
7
په پاکستان کې د امريکا سفير ريچارډ السون سره د پاکستان –افغانستان د ګډې خونې د مسؤلينو کتنه

ادامه مطلب

اګسټ
27
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

ادامه مطلب

پخواني
سپټمبر
9
جزئیات رویداد یک

ادامه مطلب
سپټمبر
9
تفاهم باز خورد

ادامه مطلب
 • Ahmad Fahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0704
  نوم
  Ahmad Fahim
  دنده
  External Affairs Manager
  بنسټ
  JAFARIAN WARASS - LTD

 • Haji Janat Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0694
  نوم
  Haji Janat Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  RAHEEM ZADA LTD

 • Haji Hassan Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0628
  نوم
  Haji Hassan Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  ELHAM MOMAND AGRI BUSNIESS

 • Hazrat Wali Salehد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0605
  نوم
  Hazrat Wali Saleh
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  GALAXY INT.TRANSIT & FORWARDING

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Khoshal Hamza Khilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0635
  نوم
  Khoshal Hamza Khil
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHARQ HAMZAKHIL LTD

 • Zahidulhaqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0752
  نوم
  Zahidulhaq
  دنده
  President
  بنسټ
  MAHBOOB ZAHID LTD

 • Haji Mohammad Rahimد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0118
  نوم
  Haji Mohammad Rahim
  دنده
  President
  بنسټ
  AMEEN KAREEMZI LTD