راتلونکې
نومبر
7
د پاکستان - افغانستان ګډه خونه په څلورمه ناسته کې چې په کابل کې تر سره شوه وستايل شوه.

ادامه مطلب

نومبر
7
د پاکستان – افغانستان ګډه سوداګريزه خونه د اقتصادي راکړې ورکړې او معاملاتو واټ:

ادامه مطلب

نومبر
7
په پاکستان کې د امريکا سفير ريچارډ السون سره د پاکستان –افغانستان د ګډې خونې د مسؤلينو کتنه

ادامه مطلب

اګسټ
27
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

ادامه مطلب

پخواني
سپټمبر
9
جزئیات رویداد یک

ادامه مطلب
سپټمبر
9
تفاهم باز خورد

ادامه مطلب
 • Qader Nisarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0743
  نوم
  Qader Nisar
  دنده
  President
  بنسټ
  HASK ROKHAN LTD

 • Ghulam Qadirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0619
  نوم
  Ghulam Qadir
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAH MINERAL WATER

 • Maseer د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0699
  نوم
  Maseer
  دنده
  Finance Manager
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SANGAR SAFI LTD

 • Hamidullah Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0017
  نوم
  Hamidullah Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  MAHBOOBULLAH SAFI LTD

 • Dr. Mansoor Jamalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0757
  نوم
  Dr. Mansoor Jamal
  دنده
  President
  بنسټ
  GLOBUS HEALTH