رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Sohail Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0692
  نوم
  Sohail Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHABIR NATIONAL TRADING LTD

 • Mujibullah Alamyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0753
  نوم
  Mujibullah Alamyar
  دنده
  President
  بنسټ
  MUDASER PAMIR LTD

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING