رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Sanaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0756
  نوم
  Sanaullah
  دنده
  Representative
  بنسټ
  SHAMS IBRAHIM TRADE & LOG

 • Attiqullah MominZadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0003
  نوم
  Attiqullah MominZada
  دنده
  President
  بنسټ
  Momin Group of Companies Ltd

 • Amir Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0014
  نوم
  Amir Jan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NIJABAT HAIDARI LTD

 • Ahmad Shahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0009
  نوم
  Ahmad Shah
  دنده
  President
  بنسټ
  MASOOD NAJEEB LTD

 • Haji Hafeezullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0754
  نوم
  Haji Hafeezullah
  دنده
  President
  بنسټ
  FARID HASHMAT

 • Khan Jan Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0001
  نوم
  Khan Jan Alokozay
  دنده
  President
  بنسټ
  Khanjan Alokozay Ltd

 • Hazarullah Zakhilwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0540
  نوم
  Hazarullah Zakhilwal
  دنده
  Admin Manager
  بنسټ
  SUCCESS CONSTRUCTION CO