رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Emal Nooryد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0631
  نوم
  Emal Noory
  دنده
  President
  بنسټ
  SUPERCAT MOTER OIL PACKAGING

 • Asadullah Raziqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0755
  نوم
  Asadullah Raziq
  دنده
  President
  بنسټ
  WAHID SAMIM LTD

 • M.Raqibد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0621
  نوم
  M.Raqib
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN GOAL LOGISTIC SERVICES

 • Naimullah Wardakد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0633
  نوم
  Naimullah Wardak
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  AFGHANISTAN CENTRAL BEVERAGES

 • Edris Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0660
  نوم
  Edris Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  ILYAS SALEMAN LTD