رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO

 • Mohammad Naderد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0761
  نوم
  Mohammad Nader
  دنده
  President
  بنسټ
  BASHIR WAHAB LTD

 • Mohammad Daood Moosaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0004
  نوم
  Mohammad Daood Moosa
  دنده
  CEO
  بنسټ
  LEGAL OFFICE

 • Nabi Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0614
  نوم
  Nabi Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  NABI JAN (INFIRADI)

 • Said Anwarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0062
  نوم
  Said Anwar
  دنده
  President
  بنسټ
  BURHAN HOTAK CONSTRUCTION CO

 • Ahsanullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0532
  نوم
  Ahsanullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI ZAMAN ZADA LTD

 • Dost Mohammad Ghaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0742
  نوم
  Dost Mohammad Ghani
  دنده
  President
  بنسټ
  DOST MOHAMMAD SHIRZAD LTD