رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Baz Mirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0677
  نوم
  Baz Mir
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI MUQADAR LTD

 • Sohail Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0692
  نوم
  Sohail Ahmad
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SHABIR NATIONAL TRADING LTD

 • Akhtar Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0655
  نوم
  Akhtar Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI GROUP LTD

 • Abdul Aziz Hashemiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0762
  نوم
  Abdul Aziz Hashemi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI HABIB HASHIME LTD

 • Ziaulhaq Wazir Zaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0651
  نوم
  Ziaulhaq Wazir Zai
  دنده
  Chairman
  بنسټ
  PAKTIKA WAZIRZAI LTD

 • Gul Padshahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0010
  نوم
  Gul Padshah
  دنده
  President
  بنسټ
  Nasiri Group of Companies

 • Sultan Ghaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0638
  نوم
  Sultan Ghazi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OSMANIA BRATHRAN CARPET MANUFACETURE

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )