رایه 

باز خورد

نوم
د شرکت نوم
پته
د کليمو شمېر
څنګه تاسو سره اړيکه ونيسو؟
برېښناليک
ټليفون
د کار څرنګوالی
د پروژې جزئيات/ نظريات
د کليمو شمېر
 • Hayatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0123
  نوم
  Hayatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Shir Baz Kameen zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0618
  نوم
  Shir Baz Kameen zada
  دنده
  President
  بنسټ
  BAHEER PRINTING & PACKING CO

 • Haji Dilawar د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0522
  نوم
  Haji Dilawar
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI BILAL HAWAD LTD

 • Mohammad Tariqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0104
  نوم
  Mohammad Tariq
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MARK PRINTING PRESS

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING

 • Noorullah Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0705
  نوم
  Noorullah Rahimi
  دنده
  President
  بنسټ
  INAM SIKANDAR LTD