انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • Hazbullah Sahibzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0622
  نوم
  Hazbullah Sahibzada
  دنده
  President
  بنسټ
  QASEEM MIRAJ LTD

 • M.Rasikh Ghafooriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0685
  نوم
  M.Rasikh Ghafoori
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ASEF GHAFOOR LTD

 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Dost Mohammad Ghaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0742
  نوم
  Dost Mohammad Ghani
  دنده
  President
  بنسټ
  DOST MOHAMMAD SHIRZAD LTD

 • Hamidullah Abdaliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0747
  نوم
  Hamidullah Abdali
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AJMAL OMAID NAVIN LTD