انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • M.Naim Haidariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0620
  نوم
  M.Naim Haidari
  دنده
  President
  بنسټ
  SAID MAIHAN TRADING CO

 • Sifat Gull Watandostد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0751
  نوم
  Sifat Gull Watandost
  دنده
  President
  بنسټ
  JAJI SPINGHAR TRADING COMPANY

 • Firuz Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0624
  نوم
  Firuz Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  FIRUZ SADRUDDIN LTD

 • Abdul waliد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0616
  نوم
  Abdul wali
  دنده
  President
  بنسټ
  BASIR ACAKZAI LTD/ MUSTAFA MALIK LOGISTIC