انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • Hazbullah Sahibzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0622
  نوم
  Hazbullah Sahibzada
  دنده
  President
  بنسټ
  QASEEM MIRAJ LTD

 • Babrak Shahinد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0604
  نوم
  Babrak Shahin
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN MOMIN ASTANA LTD

 • Ghulam Mujtaba Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0709
  نوم
  Ghulam Mujtaba Niazi
  دنده
  President
  بنسټ
  YELLOW LINE TOURIST & TRAVEL AGENCY

 • Hikmatullah Sadeqzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0611
  نوم
  Hikmatullah Sadeqzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  YASAR HIKMAT LTD

 • Sanaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0756
  نوم
  Sanaullah
  دنده
  Representative
  بنسټ
  SHAMS IBRAHIM TRADE & LOG

 • Mohammad Aminد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0630
  نوم
  Mohammad Amin
  دنده
  Manager
  بنسټ
  ABDULLAH STORE

 • Rafiullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0672
  نوم
  Rafiullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LALANDER LTD