انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • Mohammad Hussainد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0642
  نوم
  Mohammad Hussain
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  BRATHERAN SAYEDZADA LTD

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai

 • Dost Mohammad Ghaniد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0742
  نوم
  Dost Mohammad Ghani
  دنده
  President
  بنسټ
  DOST MOHAMMAD SHIRZAD LTD

 • Haroon Erajد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0069
  نوم
  Haroon Eraj
  دنده
  President
  بنسټ
  Naikbeen Group ( NG )

 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS

 • Mohammad Hilalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0627
  نوم
  Mohammad Hilal
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AFGHAN WATAN CONST. CO