انلاین فارم 

فرم آنلاین

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Rohailد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0708
  نوم
  Rohail
  دنده
  President
  بنسټ
  SAMEED LTD

 • Shir Baz Kameen zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0618
  نوم
  Shir Baz Kameen zada
  دنده
  President
  بنسټ
  BAHEER PRINTING & PACKING CO

 • Naqeebullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0124
  نوم
  Naqeebullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Anisa Jalalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0646
  نوم
  Anisa Jalal
  دنده
  President
  بنسټ
  FERDAWS ANSAR LOG SER CO