د خبرونو جزئيات

Sunday, September 09, 2012
د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

د افغانستان – پاکستان د ټرانزيټي سوداګرۍ تړون

خبرونو ته ستنېدل

 • Ashuqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0750
  نوم
  Ashuq
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  OMAID MOMAND LTD

 • Ghulam Mohammadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0461
  نوم
  Ghulam Mohammad
  دنده
  President
  بنسټ
  GHULAM AHMAD HAMZA LTD

 • Niamatullah Sherzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0676
  نوم
  Niamatullah Sherzai
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAJIB ZARAB CONSTRUCTION COMPANY

 • Shazar Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0674
  نوم
  Shazar Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SUPER BILAL MUKIT PRODUCTION CO

 • Salih Mohammad Aqazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0629
  نوم
  Salih Mohammad Aqazada
  دنده
  President
  بنسټ
  OMAR SALIH LTD

 • Mujibullah Alamyarد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0753
  نوم
  Mujibullah Alamyar
  دنده
  President
  بنسټ
  MUDASER PAMIR LTD

 • Fouzia Haririد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0643
  نوم
  Fouzia Hariri
  دنده
  President
  بنسټ
  HASTI LTD