د خبرونو جزئيات

Monday, February 11, 2013
کشویی
کشویی
کشویی

خبرونو ته ستنېدل

 • Gullah Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0442
  نوم
  Gullah Khan
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ZESHAN HASAN LTD

 • Abdul Satar Rasaikhد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0668
  نوم
  Abdul Satar Rasaikh
  دنده
  President
  بنسټ
  GHORBAND GREEN CONSTRUCTION CO

 • Shafiq Bahramد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0684
  نوم
  Shafiq Bahram
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  BARADARAN BHRAMI SANCHARAKI LTD

 • Ajmal Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0173
  نوم
  Ajmal Safi
  دنده
  President
  بنسټ
  Pak Itifaq Ltd