خبر پاڼې 

مطلب مطبوعاتی

د پاکستان سفير سر ه د د پاک- افغان ګډې خونې د پلاوي ملاقات
PAJCCI نقش حیاتی در افزایش تجارت بین پاکستان و افغانستان: محمد زبیر MOTIWALA
استقرار سه جانبه اتاق بازرگانی (پاکستان، افغانستان و ترکیه)
 • Haji Talib Jabbarkhilد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0745
  نوم
  Haji Talib Jabbarkhil
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJI TALIB AHMADZAI LTD

 • Bakhtar wazir zai د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0654
  نوم
  Bakhtar wazir zai
  دنده
  President
  بنسټ
  AFGHAN WAZIRZAI LTD

 • Sayed Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0617
  نوم
  Sayed Ahmad Jan
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  STONE ONE MARBEL

 • Mohammad Naser Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0669
  نوم
  Mohammad Naser Alokozay
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  ALOKOZAY FOOD PROCESSING AND PRODUCTION

 • Ghazi Mohammad Bakhtد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0659
  نوم
  Ghazi Mohammad Bakht
  دنده
  President
  بنسټ
  BAKHT GHAZI LOGISTIC COMPANY

 • Mairwais Katawazaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0656
  نوم
  Mairwais Katawazai
  دنده
  President
  بنسټ
  MARWAIS KATAWAZAI LTD

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD