خبر پاڼې 

مطلب مطبوعاتی

د پاکستان سفير سر ه د د پاک- افغان ګډې خونې د پلاوي ملاقات
PAJCCI نقش حیاتی در افزایش تجارت بین پاکستان و افغانستان: محمد زبیر MOTIWALA
استقرار سه جانبه اتاق بازرگانی (پاکستان، افغانستان و ترکیه)
 • Syed Ferhad Jamil د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0120
  نوم
  Syed Ferhad Jamil
  دنده
  President
  بنسټ
  JAMAL SADAT PVC & ALUMUNIM

 • Hazarullah Zakhilwalد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0540
  نوم
  Hazarullah Zakhilwal
  دنده
  Admin Manager
  بنسټ
  SUCCESS CONSTRUCTION CO

 • Rahmatullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0140
  نوم
  Rahmatullah
  دنده
  President
  بنسټ
  Bradaran Mamozai

 • Gul Padshahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0010
  نوم
  Gul Padshah
  دنده
  President
  بنسټ
  Nasiri Group of Companies

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Ahmad Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0653
  نوم
  Ahmad Wais Wazirzai
  دنده
  President
  بنسټ
  WAZIRZAI INTERNATIONAL LTD