قانونمندی 

آیین نامه ها

Reg Dari Eng
 • Nisar Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0248
  نوم
  Nisar Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NISAR AHMAD LTD

 • Fouzia Haririد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0643
  نوم
  Fouzia Hariri
  دنده
  President
  بنسټ
  HASTI LTD

 • Sayed Ahmad Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0617
  نوم
  Sayed Ahmad Jan
  دنده
  Finance Officer
  بنسټ
  STONE ONE MARBEL

 • Shir Baz Kameen zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0618
  نوم
  Shir Baz Kameen zada
  دنده
  President
  بنسټ
  BAHEER PRINTING & PACKING CO

 • Abdul Aziz Hashemiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0762
  نوم
  Abdul Aziz Hashemi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  NAWI HABIB HASHIME LTD

 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0645
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBLE COMPANY