پاکستان څانګه 

پاکستان څانګه

پاکستان څانګه

 • Ahmad Jan Hajizadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0703
  نوم
  Ahmad Jan Hajizada
  دنده
  President
  بنسټ
  HAJIZADA SAHAR LTD

 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Ajab Khanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0645
  نوم
  Ajab Khan
  دنده
  President
  بنسټ
  LAJBAR MARBLE COMPANY