اسانتياو ميز 

اسانتياو ميز

اسانتياو ميز

 • Fouzia Haririد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0643
  نوم
  Fouzia Hariri
  دنده
  President
  بنسټ
  HASTI LTD

 • Mohammad Zamanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0644
  نوم
  Mohammad Zaman
  دنده
  President
  بنسټ
  BEROUGE LTD

 • Naqeebullah د غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0124
  نوم
  Naqeebullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  AWRANG ZEEB LTD

 • Mubarak Wais Wazirzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0652
  نوم
  Mubarak Wais Wazirzai
  دنده
  Managing Director
  بنسټ
  NAWAI WAZIRZAI LOGISTIC AND FARWARDING