هوکړه 

هوکړه

 • Mohammad Essaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0216
  نوم
  Mohammad Essa
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  SANGAR SAHIL IDRESS LTD

 • Ghulam Mujtaba Niaziد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0709
  نوم
  Ghulam Mujtaba Niazi
  دنده
  President
  بنسټ
  YELLOW LINE TOURIST & TRAVEL AGENCY

 • Sanaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0756
  نوم
  Sanaullah
  دنده
  Representative
  بنسټ
  SHAMS IBRAHIM TRADE & LOG

 • Abdul Wahabد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0507
  نوم
  Abdul Wahab
  دنده
  President
  بنسټ
  SHAHAB MANSOOR LTD

 • Haji Homayon khwajazadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0007
  نوم
  Haji Homayon khwajazada
  دنده
  President
  بنسټ
  Shuaib Sohrab Shakib Ltd

 • Ahmad Shah Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0648
  نوم
  Ahmad Shah Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  AHWA SAHRA LTD