تفاهم باز خورد

Sunday, September 09, 2012

جزئیات رویداد دو


 • Nizamudin Tajzadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0005
  نوم
  Nizamudin Tajzada
  دنده
  President
  بنسټ
  Itihad Aftab Ltd

 • Rahim Khan Rahimiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0746
  نوم
  Rahim Khan Rahimi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RAHIM RAHIMI LTD

 • Haji Hassanد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0006
  نوم
  Haji Hassan
  دنده
  President
  بنسټ
  Angaza Dry Fruit Co

 • Najeebullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0680
  نوم
  Najeebullah
  دنده
  President
  بنسټ
  LATIFI SAHIL CHECKIN FORM

 • Naseer Ahmadد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0501
  نوم
  Naseer Ahmad
  دنده
  President
  بنسټ
  NOOR KAKARY LTD