جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Asadullah Raziqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0755
  نوم
  Asadullah Raziq
  دنده
  President
  بنسټ
  WAHID SAMIM LTD

 • Ahmad Gulد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0706
  نوم
  Ahmad Gul
  دنده
  President
  بنسټ
  ZUBER ABED LTD

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Mohammad Nasim Mohammadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0698
  نوم
  Mohammad Nasim Mohammadi
  دنده
  President
  بنسټ
  TAHOOR TAYYIB LTD

 • Hunar Janد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0682
  نوم
  Hunar Jan
  دنده
  President
  بنسټ
  HUNAR HAIDAR LTD