جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Attaullahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0212
  نوم
  Attaullah
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KHALID INSAF LTD

 • Edris Ahmadiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0660
  نوم
  Edris Ahmadi
  دنده
  President
  بنسټ
  ILYAS SALEMAN LTD

 • M. Habib Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0612
  نوم
  M. Habib Shinwari
  دنده
  Admin Officer
  بنسټ
  ZEKRIA MOTAHED SAFI LTD

 • Mohammad Yunos Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0002
  نوم
  Mohammad Yunos Mohmand
  دنده
  President
  بنسټ
  Shadab Zafar Construction and Housing Co.

 • Baz Mirد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0677
  نوم
  Baz Mir
  دنده
  President
  بنسټ
  NAWI MUQADAR LTD

 • Ziarat Gul Nasiriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0689
  نوم
  Ziarat Gul Nasiri
  دنده
  Partner
  بنسټ
  ZARAB NASERI LTD

 • Zahid Safiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0696
  نوم
  Zahid Safi
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  RIAA BARKER GILLETTE AFG

 • M.Ayub waziriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0615
  نوم
  M.Ayub waziri
  دنده
  President
  بنسټ
  ALFA AFGHAN PVC AND ALUMUNIM