جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Wahidullah Ahmadzaiد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0303
  نوم
  Wahidullah Ahmadzai
  دنده
  President
  بنسټ
  SONEX PLASTIC COMPANY

 • M.Naim Haidariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0620
  نوم
  M.Naim Haidari
  دنده
  President
  بنسټ
  SAID MAIHAN TRADING CO

 • Khan Jan Alokozayد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0001
  نوم
  Khan Jan Alokozay
  دنده
  President
  بنسټ
  Khanjan Alokozay Ltd

 • Said Asadullah sadaatد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0634
  نوم
  Said Asadullah sadaat
  دنده
  President
  بنسټ
  SADAAT HASSAN ZAI LTD

 • Navid Sultan Zadaد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0740
  نوم
  Navid Sultan Zada
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  KAMRAN TAWHID LTD

 • Gul Padshahد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0010
  نوم
  Gul Padshah
  دنده
  President
  بنسټ
  Nasiri Group of Companies