جزئیات رویداد یک

Monday, September 09, 2013

جزئیات رویداد یک


 • Ahmad Wali Mohmandد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0758
  نوم
  Ahmad Wali Mohmand
  دنده
  Vice President
  بنسټ
  M & R ENVIRNMENTOL SOLUTION

 • Haji Makil Shinwariد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0247
  نوم
  Haji Makil Shinwari
  دنده
  Manager
  بنسټ
  FAIZ PASHTOON LTD

 • Nisar Ahmad Zubairد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0650
  نوم
  Nisar Ahmad Zubair
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL GROUP CO LTD

 • Ziarat Gul Nasiriد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0689
  نوم
  Ziarat Gul Nasiri
  دنده
  Partner
  بنسټ
  ZARAB NASERI LTD

 • Ahmad Shafiqد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0192
  نوم
  Ahmad Shafiq
  دنده
  President
  بنسټ
  ROYAL PVC PIPE CO LTD

 • Mohammad Alamد غړيتوب شمېره
  PAJCCI-AFG-0744
  نوم
  Mohammad Alam
  دنده
  President
  بنسټ
  CRYSTAL PRINTING PRESS